Appetizer Platter

16.00 B/. 16.00 B/. 16.0 PAB

Thai Style Fish Cakes

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Beef Tenderloin

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Chicken Wings

10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB

Coconut Shrimp

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Thai Crispy Pork

9.00 B/. 9.00 B/. 9.0 PAB

Lettuce Wraps

10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB

Chicken Satay

10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB

Thai Fried Spring Rolls

9.00 B/. 9.00 B/. 9.0 PAB

To install this Web App in your ISO device press and then Add to Home Screen.